A TORRE DAS HORTAS

Descripción do xacemento:

Dende a estrada Edrada-Pradoalbar, á esquerda da pista a un quilómetro de Pradoalbar, atópase este xacemento sinalado como O Castro. Trátase dun xacemento emprazado nun espolón; situado á esquerda da pista; formado polos ríos que o rodean en tres das súas orientacións. Na parte central do asentamento hai una estrutura cuadrangular de pizarra, rodeada por outras estruturas que parecen forman unha construcción aínda maior. Por referencias de veciños dise que a torre estaba relacionada có Castelo de Cerveira, así como, hai referencias de mouros.

 

Coordenadas e altitude:

UTM:

X:643.530

Y: 4.679.890

Altitude: 1090 m.s.n.m

 

Adscripción:

Cultural: Idade do Ferro/Romano/Medieval

Tipolóxica: Asentamento

 

Localización:

Lugar: Pradoalbar