A MOURELA/GATÓN

Descripción do xacemento:

Nunha elevación ;na que se sitúa un vértice xeodésico; con forma de espolón situado por encima do lugar de Entrecinsa se atopa este xacemento. Segundo o autor José Rodriguez Cruz no artigo “Vilariño de Conso: Breve percorrido histórico a traveso dos seus castros” escrito na revista A Nosa Bisbarra, apareceu abundante material cerámico homoxéneo. Na prospección non rexistramos ningún material cerámico, así como, non se aprecian restos de estruturas. O emprazamento do xacemento é estratéxicamente idóneo, xa que hai un amplo dominio visual do entorno.

 

Coordenadas e altitude:

UTM:

X: 647.986

Y: 4.666.349

Altitude: 857 m.s.n.m

 

Adscripción:

Cultural: Indeterminado/Medieval

Tipolóxica: Indeterminado

 

Localización:

Lugar:Entrecinsa