Acta da sesión do tribunal cualificador das probas selectivas para a Selección de tres conductores-chóferes de camión motobomba

Acta da sesión do tribunal cualificador das probas selectivas para a selección de tres condutores-chóferes de camión motobomba