Convocatoria mesa contratación quiosco-bar

En relación ó expediente de contración da explotación do quiosco bar da área recreativa,convocase á Mesa de Contratración para apertura do sobres apartir das 9:00horas do día 29 de xuño de 2017 na Sala de Xuntas do Concello de Vilariño de Conso.

Convocatoria mesa contratación quiosco-bar