Equipamento para unha cociña industrial para o albergue de cazadores de Vilariño de Conso

 A través do BOP do 5 de Xaneiro do 2017 publícase a convocatoria do procedemento aberto, atendendo á oferta economicamente máis vantaxosa, con varios criterios de adxudicación, e tramitación ordinaria, para a adxudicación do contrato de subministración e instalación do "Equipamento para unha cociña industrial para o albergue de cazadores de Vilariño de Conso".

Pódese consultar o anuncio premendo aquí