Anuncio, bases e anexos do proceso de selección de persoal de atención para o Punto de Atención á Infancia (P.A.I)

Bases

Anexos (a presentar cubertos)