CASA DO CONCELLO

Luns a Venres de 8:30 a 14:30

BIBLIOTECA MUNICIPAL

Luns a Venres de 8:30 a 14:30

SERVIZOS SOCIAIS

Martes e Venres de 9:30 a 14:30

PUNTO DE ATENCION A INFANCIA (P.A.I.)

Luns a Venres de 8:30 a 15:30

MUSEO ETNOGRAFICO

Luns a Venres de 8:30 a 14:30

Para visitas fora deste horario, chamar para concertar cita.

XULGADO DE PAZ

Luns a Venres de 8:30 a 14:30