Resultado de valoración do proceso de selección de dous peóns forestais dentro da subvención de fomento do emprego no medio rural (APROL RURAL)

Resultado valoración

 

Modificación do tribunal no proceso de selección de dous peóns forestais dentro da subvención de fomento do emprego no medio rural (APROL RURAL)

Modificación tribunal

 

Lista de admitidos e excluídos para o proceso de selección de dous peóns forestais dentro da subvención de fomento do emprego no medio rural (APROL RURAL)

Lista de admitidos e excluídos

 

Anuncio e bases do proceso de selección de dous peons forestais

Anuncio

Bases e anexos (a presentar cubertos)