Información de axudas:

- Apoio o investimento no rural

- Rehabilitación de vivendas

- Para paliar danos do lobo

- Plan Estatal de Vivenda

 

170206 ENTROIDO

 

ENTROIDO 2020